Available courses

Mechanizacja rolnictwa- dla uczestników KKZ R.3.

Produkcja zwierzęca- dla uczestników KKZ R.3.

Produkcja roślinna- dla uczestników KKZ R.3.

BHP w rolnictwie - dla uczestników KKZ R.3.

Przepisy ruchu drogowego - kat. T dla uczestników KKZ R.3.